Untitled Document { Tuần Chung kết cuộc thi "TÌM HIỂU CHỦ NGHĨA MÁC LÊNIN, TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VÀ LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ" }
Danh sách thí sinh đoạt giải tuần
Untitled Document

TỈNH ĐOÀN - SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
TỈNH SÓC TRĂNG
***

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC

Sóc Trăng, ngày  19  tháng   03  năm 2014
BAN TỔ CHỨC HỘI THI

THỂ LỆ
Thi tìm hiểu Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh
   và lý luận chính trị trực tuyến trên mạng Internet    
---*---

   Trên tinh thần kế hoạch phối hợp số: 90-KHPH/TĐTN-STTTT ngày 28 tháng02 năm 2014 giữa BTV Tỉnh Đoàn với Sở thông tin và Truyền thông tỉnh Sóc Trăng về việc tổ chức thi “Tìm hiểu Chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và lý luận chính trị trực tuyến trên mạng Internet”, Ban tổ chức hội thi ban hành thể lệ cụ thể như sau:

   I. ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN:
    1. Đối tượng: Là cán bộ công chức, viên chức trong toàn tỉnh; đoàn viên, thanh niên, học sinh - sinh viên đang học tại các trường Trung học phổ thông, Trung cấp chuyên nghiệp và Cao đẳng trong tỉnh Sóc Trăng.
    2. Thời gian: Từ tháng 3 đến tháng 5 năm 2014 (Dự kiến tổng kết và trao giải vào tháng 5/2014).
    - Thi tuần (6 tuần): Bắt đầu vào ngày 24/3/2014 đến hết ngày 04/5/2014.
    - Thi chung kết: Bắt đầu từ ngày 05-11/5/2014.

   III. NỘI DUNG - HÌNH THỨC:
    1. Nội dung:
    - Tìm hiểu kiến thức về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; việc vận dụng chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lý luận chính trị trong thực tiễn đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và giải quyết các vấn đề thực tiễn, phát triển kinh tế - xã hội trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.
    - Việc vận dụng chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lý luận chính trị trong thực tiễn sinh hoạt, học tập, lao động, công tác của đoàn viên thanh niên.
    2. Hình thức:  
    - Thi trắc nghiệm kiến thức trực tuyến trên mạng.
    - Phần thi hàng tuần: Với mỗi lần thi, thí sinh phải trả lời 05 câu hỏi trắc nghiệm trong thời gian tối đa là 05 phút (mỗi câu trả lời đúng là 02 điểm). Thí sinh phải nhấn vào nút "Hoàn thành" sau khi làm bài xong hoặc khi chương trình thông báo hết thời gian làm bài để kết thúc phần thi và nhận thông báo kết quả từ chương trình. Hàng tuần BTC sẽ tổng hợp và chọn 01 thí sinh có kết quả cao nhất (trả lời đúng 05 câu hỏi trong thời gian nhanh nhất) vào thi vòng thi chung kết. Chiều thứ hai hàng tuần BTC sẽ thông báo kết quả cho thí sinh đạt giải nhất thi tuần và được tham gia phần thi chung kết.
    - Phần thi chung kết: Với mỗi lần thi, thí sinh phải trả lời 10 câu hỏi trắc nghiệm trong thời gian tối đa là 07 phút (mỗi câu trả lời đúng là 01 điểm). Thí sinh phải nhấn vào nút "Hoàn thành" sau khi làm bài xong hoặc khi chương trình thông báo hết thời gian làm bài để kết thúc phần thi và nhận thông báo kết quả từ chương trình.
    * Lưu ý: Các thí sinh có thể tham gia thi nhiều lần trong tuần. Riêng đối với các thí sinh đạt kết quả cao nhất ở phần thi tuần và được chọn vào thi vòng chung kết, thì vòng thi hàng tuần ở các tuần tiếp theo sẽ không được tham gia và chỉ tham gia ở vòng chung kết.

   IV. CÁCH THỨC THAM GIA:
    - Thí sinh truy cập vào trang website của Tỉnh Đoàn để tham gia với địa chỉ: www.tinhdoan.soctrang.gov.vn, chọn mục thi tìm hiểu chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và lý luận chính trị trực tuyến trên mạng Internet.
    - Để tham gia thi trực tuyến, thí sinh phải đăng ký một tài khoản và điền đầy đủ các thông tin cá nhân: Họ tên, đơn vị, số điện thoại, địa chỉ email (nếu có). Riêng đối với các thí sinh là học sinh, sinh viên cần điền thông tin chi tiết về trường, lớp trong mục đơn vị. Ví dụ:
    + Họ tên: Nguyễn Văn A
    + Đơn vị: Lớp 12 Trường THPT chuyên Nguyễn Thị Minh Khai, TP. Sóc Trăng.
    - Mỗi thí sinh tham gia chỉ được phép tạo 01 tài khoản để sử dụng trong suốt thời gian của hội thi.

   IV. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG:
    * Giải thưởng tuần: BTC hội thi tặng Bằng khen của BCH Tỉnh Đoàn cho các thí sinh đạt điểm cao nhất với kết quả đúng và nhanh nhất trong vòng thi tuần và kèm theo tiền thưởng là 300.000đ.
    * Giải thưởng vòng chung kết: BTC đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho các thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba và Bằng khen BCH Tỉnh Đoàn cho các thí sinh đạt giải khuyến khích, kèm theo tiền thưởng là:
    - 01 giải nhất: 1.000.000đ.
    - 01 giải nhì: 800.000đ.
    - 01 giải ba: 500.000đ.
    03 giải khuyến khích: mỗi giải trị giá 300.000đ. 

                                                                                         BAN TỔ CHỨC HỘI THI